Köszönjük a személyes adataid kezelésre adott felhatalmazásod!

Még egyszer a tartalma:

 

Adatkezelési tájékoztató – agipilates.hu; jovorefiatalabb.hu

Érvényes: 2020.09.17.-től

Verziószám: 3.

 

Alapadatok:

 A honlapok üzemeltetője az Ági Wellness Kft (2028 Pilismarót, Alkotás u 5/b) és tulajdonosa a PILDOR Bt (azonos címen).

Az adatkezelést az Ági Wellness Kft  (Továbbiakban ÁW Kft vagy ÁW) illetve néhány online termék megrendelése esetén a PILDOR Bt. végzi.

ÁW Kft a honlapjait az EURÓPAI UNIÓ területén elhelyezett szervereken bérelt tárhelyeken tárolja.

 

Az Ági Wellness Kft az alábbi lehetőségeket nyújtja a honlap(ok) látogatóinak: 

  1. Személyre szabott tartalom megjelenítése a honlapon un. sütik segítségével
  2. Kapcsolattartás, információk adása az érdeklődő felé
  3. Vásárlás Webshopban, fizikai termék kiszállítása
  4. Online termék, szolgáltatás vásárlása, melyet ÁW Kft vagy a PILDOR Bt elektronikus úton teljesít

 

Az ÁW Kft és a PILDOR Bt a következő adatfeldolgozó alvállalkozókat veszi igénybe:

1.) Salesautopilot. hu az 1, 2, 3 és 4. pontok tekintetében

Üzemeltető:

Cégnév: SalesAutopilot Kft.
Szolgáltatás: MailMaster / SalesAutopilot
Adószám: 25743500-2-41
Cégjegyzék szám: Cg. 01 09 286773
Cégbejegyzés dátuma: 2016.10.31.

 

2.) Szamlazz.hu a 3. és 4. pontok tekintetében

Üzemeltető:

A KBOSS.hu Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.; cégjegyzékszám: 01-09-303201; nyilvántartó hatóság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság; adószám: 13421739-2-41)

 

3.) Fizikai termékek kiszállítását a  webshopiroda.hu végzi a 3. pont tekintetében.

Cégnév: Webshop Partner Kft., Cím: 2133 Sződliget, Petőfi Sándor utca 9. Levelezési cím: 2133 Sződliget, Petőfi Sándor utca 9. Cégjegyzékszám: 13-09-172247 Telefonos elérhetőség: +36-30/848-3100  Adószám: 25046119-2-13,

 Az ehhez szükséges adatok átadását részükre biztosítja ÁW Kft.

 

4.) Kártyás fizetési partnerünk a 3. és 4. pont tekintetében:

OTP Simple Pay:

Üzemeltető: OTP Mobil Szolgáltató Kft. Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32. Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@simple.hu +36 1/20/30/70 3-666-611 Cégjegyzékszám: 01-09-174466 Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Adószám: 24386106-2-43 Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-77549/2014 Tárhelyszolgáltató: OTP Mobil Kft. 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.

A bankkártyás fizetések minden esetben fizetési partnerünknél történnek. ÁW Kft nem kapja meg és nem tárolja a bankkártyás fizetések reprodukáláshoz szükséges adatokat.

ÁW Kft. számára a tranzakció megtörténte, annak ideje, sorszáma, összege, közleményrovata a kártya lejárata és a kártyaszám utolsó 4 számjegye illetve a hibás tranzakció ténye és végzőjének elérhetőségei kerülnek közlésre kártyás fizetési partnerünk által.

 

  1. Személyre szabott tartalom megjelenítése a honlapon

A honlap sütiket használ. A sütik használatát a képernyő alján jelzi. Amennyiben a felhasználó elutasítja a sütik használatát a honlapon, vagy a böngészője beállítása miatt, úgy a honlap nem mutatja személyre szabottan a tartalmakat. Például a felhasználó kiválaszthatja, hogy mely csoportot érzi magához közel állónak (edzők, fiatal anyukák, érett nők, aktív seniorok, férfiak). Ha engedélyezi a sütik használatát, úgy a honlap a következő látogatáskor „emlékezni” fog erre, és a csoportjának/érdeklődési körének relevánsabb tartalmat fog mutatni. Amennyiben a sütik tiltva vannak, úgy a honlap minden esetben alapállapotból kezdi a működését – újra mutatja a választható csoportokat a felhasználónak.

 

  1. Kapcsolattartás, információk adása az érdeklődő felé /ÁgiPilates Hírlevél és egyéb emailek/

Az információk adása az érdeklődő felé az érdeklődő által kezdeményezett. Az érdeklődő valamely, erre a célra kialakított weboldalunkon/facebook oldalunkon megadja keresztnevét és email címét, vagy valamely applikációnk használatára regisztrál. Ezt követően az email címére kapott elektronikus levélben két linket talál. Az elsőre kattintva megismerheti jelen Adatkezelési Tájékoztatónkat. Amennyiben annak tartalmát elfogadja, úgy a második linken megerősítheti kérését Ági Wellness Kft felé a folyamatos kapcsolattartásra.  Ezt kettős-optin feliratkozásnak hívjuk. A levélben is leírjuk, de itt is kiemeljük, hogy a második linkre való kattintással kifejezi önkéntes hozzájárulását (GDPR 6. cikk, 1/a bekezdés) Ági Wellness Kft felé, hogy megadott személyes adatait kezelje. Így az adatkezelés jogalapja ez esetben az érdeklődő személyes hozzájárulása. ÁW nem tehető felelőssé azért, ha valaki a nagykorúságát el nem érő személy regisztrál, mivel az érdeklődő életkorát nem áll módjában ellenőrizni. Ugyanígy ÁW Kft nem tehető felelőssé, amennyiben valaki más nevében regisztrál és bármilyen módon módjában áll – képes rá – a megerősítést is kiadni a megadott email címről.

 

A kapcsolattartás módja: ÁW előre nem definiált időközönként emaileket küld az érdeklődő által választott témá(k)ban. ÁW annak érdekében, hogy tevékenységét hosszú távon, magas szakmai színvonalon tudja folytatni szolgáltatói és kereskedelmi tevékenységet is folytat. Érdeklődő az emailek kérésével elfogadja, hogy ezek az emailek tartalmazhatnak kereskedelmi ajánlatokat is. Érdeklődő elfogadja, hogy ÁW alkalmanként olyan emaileket is küld(het) melyek kizárólag kereskedelmi ajánlato(ka)t tartalmaznak. ÁW nyilvántart(hat)ja, hogy adott érdeklődő mely emaileket nyitotta meg, mely témák után érdeklődött, ezzel is segítve a minél relevánsabb tartalmak szolgáltatását érdeklődő felé.

Érdeklődő elfogadja, hogy ÁW kft időként igényfelmérési, piackutatási céllal emailben megkeresi. Az így kapott részletes adatokat statisztikailag feldolgozza, majd a feldolgozást követően, de legkésőbb a kiküldést követő 181. napon törli az érdeklődő egyéni adatai közül.

A továbbiakban csak a kitöltés tényét tartja nyilván, esetleg valamilyen érdeklődési körbe tartozást (pl érdekli mozgástáborban való részvétel.)

Érdeklődő jogosult: megismerni milyen adatokat tárol róla ÁW Kft, az adatok nem historikus részének megváltoztatására, érdeklődésének szüneteltetésére, az érdeklődés megszüntetésére, adatainak teljes körű törlésére.

Ezen jogait valamennyi ÁW  által küldött email végén elhelyezett linkeken kezdeményezheti. Szüneteltetést a megkeresésekben, érdeklődésének megszüntetését és/vagy teljes adat törlést az ertedvagyunk@agipilates.hu címre küldött emailben, vagy az Ági Wellness Kft 2028 Pilismarót, Pf 6. címre küldött levélben is gyakorolhatja. Értelemszerűen az adattörlést követően ÁW Kft illetve PILDOR Bt nem tud arra nézve adatokat szolgáltatni, milyen korábbi információkat tárolt.
A vásárlási adatokat a mindenkori magyar jogszabályoknak megfelelően mindkét cég tárolni köteles. 
Megrendelő a megrendelés kiadásával együtt tudomásul veszi, hogy vásárlási adatai tárolásra kerülnek, azokat törölni nem tudjuk, csak a törvényi kötelezettség lejártát követően.

ÁW Kft fent tartja magának a jogot, hogy az általa konkurensnek tartott tevékenységeket végző személyeket és vállalkozásokat egyoldalúan kizárja az információk adási lehetőségből.

ÁW Kft fent tartja magának a jogot, hogy az információ adási lehetőségből kizárja azokat, akik a cég nyilvános felületein /blog hozzászólás, szociális média hozzászólás stb/ nem tartják be az oda vonatkozó, deklarált szabályokat.

 

  1. Vásárlás Webshopban, fizikai termék kiszállítása

 

A vásárlás során ÁW Kft adatkezelést végez annak érdekében, hogy a vásárlást/szerződést teljesíteni tudja, és a vonatkozó törvényi feltételeknek megfeleljen (számlakiállítás és valamennyi az állam által előírt törvényi kötelezettség). Ennek során adatkezelőket is igénybe vesz – felsorolásuk jelen Adatkezelési tájékoztató elején található meg.

Ezen pontban az adatkezelés alapja: szerződés teljesítése.

Az itt kapott személyes adatokat a vonatkozó törvények szerinti határidőig megőrzi.

Ezek törlésére a jelenleg érvényes törvények alapján nincs lehetőség a megőrzési határidőn belül. Ide értendő a stornószámlák tartalma is.

 

 

  1. Online termék, szolgáltatás vásárlása, melyet ÁW Kft, illetve bizonyos termékek esetén a PILDOR Bt elektronikus úton teljesít

 

A 3. pontban megismertekhez képesti további adatkezelések.

 

Különleges adatok kezelése:

Az ÁW Kft nem tárol különleges adatot az érdeklődőkről/vásárlókról.

Előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatások igénybevétele során (pl jovorefiatalabb.hu programokban való részvétel, mozgástáborban való részvétel, edzőképzés stb.) a vásárló érdekében fizikai képességeiről, egészségügyi állapotáról kérdéseket tesz fel, online- vagy papír alapú kérdőív formájában. Az online kérdőív kitöltését követően a felépített rendszer automatikusan besorolja a vásárlót egy az ÁW által javasolt kategóriába.  A besorolást követően a rendszer a kiindulási adatokat (fizikai és egészségügyi adatok) automatikusan törli. Így ÁW felvilágosítást sem tud adni arra nézve, hogy az adott megrendelő mely, az általa megadott adata alapján került valamely javasolt felhasználási kategóriába.

Papíralapú kérdőív esetén a konzultáció többnyire személyes. A konzultációt követően, de legkésőbb az ÁW kft.-nek  történő adatátadást követően 8 napon belül a kérdőívek fizikailag megsemmisítésre kerülnek, azokról semmilyen formában másolat nem készül.
A besorolási kategóriához tartozó javasolt mozgásmennyiséget nem javasoljuk túllépni.

Javasoljuk pulzuskontrolt biztosító eszközök használatát.

ÁW Kft legjobb tudása szerint állítja össze a programokat, mindazonáltal Ági Wellness Kft felhívja az érdeklődők és vásárlók figyelmét, hogy minden érdeklődő/vásárló a saját kockázatára és felelősségére veszi igénybe a szolgáltatásokat, melyeket ÁW kft nyújt.

ÁW Kft kizár minden olyan jellegű felelősséget, mely sérüléshez, vagy más egészségügyi problémához vezet. ÁW Kft javasolja, hogy mindenki, aki a mozgásprogram(ok)ban részt kíván venni a gyakorlatok megkezdése előtt megfelelő orvosi vizsgálato(ka)t és tanácsadást vegyen igénybe.

ÁW Kft nem felelős az érdeklődő által nem valós adatok alapján történő besorolásból esetlegesen fellépő károkért sem.

 

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük